Obsługa programu MS Office dla seniorów

Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint
• Czym są i do czego służą style,

• Podział stylów,

• Tworzenie, użycie, modyfikacja i usuwanie stylów,

• Formatowanie podstawowego tekstu dokumentu,

• Tabele – zaawansowane formatowanie i opcje,

• Konwersja tekst-tabela, tabela-tekst,

• Przypisy dolne i końcowe,

• Zastosowanie, zawartość i układ nagłówków i stopek,

• Wstawianie częściej używanych elementów,

• Formatowanie zawartości nagłówków i stopek stron

• Wstawianie, aktualizacja i usuwanie spisu treści,

• Zmiana wyglądu (formatowania) spisu treści,

• Tworzenie spisów ilustracji, tabel itp,

• Możliwości i zastosowanie podziału na sekcje,

• Korespondencja seryjna

• Modyfikacja formatów liczbowych,

• Tworzenie własnych formatów,

• Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem własnych formuł,

• Sprawdzanie poprawności za pomocą formuł,

• Funkcje daty i czasu,

• Funkcje wyszukiwania i odwołania ,

• Funkcje matematyczne,

• Funkcje finansowe,

• Funkcje logiczne,

• Funkcje tekstowe,

• Funkcje statystyczne,

• Filtrowanie zaawansowane,

• Ochrona arkusza,

• Wymiana danych z innymi aplikacjami (import/eksport),

• Tworzenie wykresów złożonych,

• Dodawanie linii trendu.

• Wstawianie tabeli programu PowerPoint.

• Importowanie tabel z programu Microsoft Word.

• Autoformatowanie tabel, zmiana wymiarów wiersz i kolumn.

• Zaawansowane techniki formatowania tekstu: formatowanie pól tekstowych, rotacja.

• Importowanie tekstów z Internetu oraz innych aplikacji (Word, Excel).

• Prawidłowe stosowanie wzorca slajdów do przyspieszenia pracy nad edycją prezentacji.

• Dodawanie oraz edycja stopki i nagłówka do wzorca slajdów.

• Stosowanie schematów kolorów, projektowanie własnych schematów oraz wzorców.

• Stosowanie gotowych szablonów i tworzenie własnych.

• Edycja zdjęć: dopasowywanie rozmiarów, skalowanie, korekta jasności i kontrastu, przeźroczystość.

• Praca z materiałami multimedialnymi: zdjęcia, dźwięki, filmy.

• Wykonywanie automatycznych prezentacji, testowanie tempa prezentacji.