Szkolenie aplikacji mobilnych

Szkolenie: Programowanie aplikacji mobilnych na przykładzie platformy Windows Phone (dla osób nie mających wcześniej do czynienia z programowaniem)

Zajęcia 1: Wstęp do programowania w języku C#.

Uczestnik dowie się czym właściwie jest programowanie, w jaki sposób się ono odbywa. Dokonany zostanie przegląd języków programowania. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi elementami języków programowania, przy czym każdy element zostanie przedstawiony na przykładzie języka C#. Zajęcia obejmują ćwiczenia utrwalające, w trakcie których użytkownik będzie miał okazję napisać swoje pierwsze aplikacje, wykonujące podstawowe działania.

Zajęcia 2: Wstęp do aplikacji mobilnych.

Przedstawione zostaną przykładowe aplikacje mobilne oraz możliwości ich zastosowania. Dokonany zostanie przegląd systemów mobilnych z przedstawieniem ich plusów i minusów. Dalszy ciąg kursu przyjmuje system Windows Phone jako system do ćwiczeń – uczestnik który zrozumie idee programowania na Windows Phone bez problemu będzie mógł w krótkim czasie samodzielnie siąść nad aplikacjami na Androida czy też iOS. Uczestnikowi wytłumaczony zostanie cykl rozwoju aplikacji – od tworzenia poprzez konfigurację po uruchomienie projektu.

Zajęcia 3: Projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach mobilnych.

Uczestnik dowie się, jak ważnym elementem programowania jest projektowanie interfejsu użytkownika. Zajęcia skupią się na zapoznaniu uczestnika z językiem opisowym XAML – jego pochodzeniem, zastosowaniem i możliwościami. Omówione zostaną sposoby układania elementów na ekranie telefonu oraz elementy które domyślnie możemy na ekranie ułożyć. Przy okazji ćwiczeń obejmujących XAML uczestnik pozna także mechanizmy statycznego podpinania danych, oraz możliwości lokalizowania aplikacji.

Zajęcia 4: Wzorzec Model View ViewModel

Uczestnik pozna pojęcie wzorca w języku programowania. Omówiony zostanie wiodący wzorzec w aplikacjach Windows Phone – Model View ViewModel. Dokonana zostanie analiza gotowego rozwiązania, po czym uczestnik przy pomocy prowadzącego i dostępnej wiedzy zaprojektuje własne rozwiązanie MVVM, wykorzystując szablony projektów dostępne w Visual Studio. W czasie ćwiczeń uczestnik pozna także mechanizmy dynamicznego podpinania danych.

Zajęcia 5: Stylowanie aplikacji mobilnych.

Uczestnik pozna pojęcie ekosystemu aplikacji. Dowie się w jaki sposób nadać aplikacji zamierzony wygląd z pomocą stylów. Poruszony zostanie temat brandowania aplikacji w taki sposób, aby nie naruszyć zaleceń Microsoftu – zachowując ekosystem.

Zajęcia 6: Aplikacje mobilne – rozszerzenie wiedzy.

Uczestnik pozna dokładnie wielostronność aplikacji oferowaną przez połączenie aplikacji pisanych w XAML/C#. W trakcie ćwiczeń utworzone zostaną aplikacje wielostronne, które przechodząc między poszczególnymi widokami mogą przekazywać określony parametr. Omówione dokładnie zostaną także sensory i możliwości jakie przedstawiają. Na koniec zajęć pokazane zostanie szczegółowo publikowanie aplikacji na Windows Phone Store.

???
Zajęcia 7: Aplikacje mobilne na służbie gminy / firmy / osoby do kog to szkolenie będzie kierowane
Przedstawienie możliwych zastosowań aplikacji w gminie/firmie/…, na przykładach aplikacji rozpisanych w trakcie trwania zajęć.